Kokybės politika

Mūsų verslo strategija apibrėžia 4 svarbiausias suinteresuotasias šalis, tai yra: KLIENTAI, PARTNERIAI, DARBUOTOJAI bei AKCININKAI. 
Suinteresuotoji šalis – tai asmuo, asmenų grupė arba organizacija, kuri gali turėti įtakos arba kuriai gali turėti įtakos mūsų sprendimai, veikla ar rezultatai.
Mūsų MISIJA – tai įsipareigojimas kiekvienai suinteresuotajai šaliai.
 
Mes įsipareigojame:
KLIENTAMS: Puoselėti pasaulio žmonių grožį ir sveikatą, kuriant natūralias, efektyvias produktų inovacijas.
PARTNERIAMS: Abipusiai naudingomis sąlygomis pasiūlyti pridėtinę vertę kuriančius produktus.
DARBUOTOJAMS: Veikti kaip komanda, skatinti iniciatyvas, tobulėti ir didžiuotis savo darbu.
AKCININKAMS: Tvariai kurti vertę.
 
Šias misijas mums padeda vykdyti puoselėjamos VERTYBĖS:
- BENDRADARBIAVIMAS. Bendras mūsų įmonės tikslas – aukščiau už atskirų padalinių ar asmeninius tikslus, todėl prieš priimdami sprendimą atsižvelgiame į kitų skyrių interesus ir žiūrėdami į ateitį ieškome sprendimų kartu.
- KOKYBĖ VISOSE SRITYSE. Siekiame maksimaliai gerai atlikti savo darbą, kiekvienas veikiame atsakingai, dirbame sąžiningai bei nuolatos tobulėjame.
- AISTRA DARBUI. Tikime tuo, ką darome, mąstome pozityviai, veikiame kūrybiškai, imamės iniciatyvos.
- PAGARBA. Pagarbiai bendraujame ir elgiamės su kolegomis, vartotojais bei partneriais, puoselėjame gerus santykius ir teigiamą atmosferą darbe, atsižvelgiame į kolegų nuomonę ir ją gerbiame.
 
„BIOK laboratorija" yra pirmoji kosmetikos gamintoja Lietuvoje, įdiegusi Gerosios gamybos praktikos (GGP) principus. 2012 metais įmonei buvo suteiktas tai patvirtinantis EN ISO 22716:2007 sertifikatas.